കല്‍പ്പറ്റ:തവിഞ്ഞാല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വാര്‍ഡ് 1 (താഴെ പേര്യ),വാര്‍ഡ് 2 (പേര്യ) എന്നിവ പൂര്‍ണ്ണമായും കണ്ടൈന്‍മെന്റ് സോണുകളായി വയനാട് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു.