കല്‍പ്പറ്റ:പനമരം പഞ്ചായത്തിലെ വാര്‍ഡ് 15 ല്‍ പെട്ട പള്ളിക്കുന്ന് ടൗണ്‍ പ്രദേശം,കോട്ടത്തറ പഞ്ചായത്തിലെ വാര്‍ഡ് 4 ല്‍ പെട്ട പള്ളിക്കുന്ന് ടൗണ്‍ പ്രദേശവും,ഹംസക്കവല അങ്ങാടി ഉള്‍പ്പെടുന്ന പ്രദേശവും,നെന്മേമി പഞ്ചായത്തിലെ വാര്‍ഡ് 9 ല്‍ മുണ്ടക്കൊല്ലി-പാട്ടവയല്‍-കരുവളളി റോഡില്‍ കാവുങ്ങള്‍ മുഹമ്മദിന്റെ വീട് മുതല്‍ വല്ലത്തൂര്‍ ഡെന്നീസിന്റെ വരെ 100 മീറ്റര്‍ ചുറ്റളവിലുള്ള പ്രദേശങ്ങള്‍ എന്നിവ മൈക്രോ കണ്ടൈന്‍മെന്റ് സോണുകളായി വയനാട് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു.