പുല്‍പള്ളി സെക്ഷനിലെ അനശ്വര ജംഗ്ഷന്‍, പുല്‍പ്പള്ളി ടൗണ്‍, മരിയ, ഹോസ്പിറ്റല്‍ പരിസരം, വിമലാമേരി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നാളെ (ശനി) രാവിലെ 9 മുതല്‍ 5 വരെ വൈദ്യുതി പൂര്‍ണമായോ ഭാഗീകമായോ മുടങ്ങും.


വെള്ളമുണ്ട സെക്ഷനിലെ തരുവണ, തരുവണ പമ്പ്, പരിയാരം മുക്ക്, പാതിരിച്ചാല്‍, കപ്പുംകുന്ന് ഭാഗങ്ങളില്‍ നാളെ (ശനി) രാവിലെ 9 മുതല്‍ 5 വരെ പൂര്‍ണമായോ ഭാഗീകമായോ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.