വൈദുതി മുടങ്ങും

മീനങ്ങാടി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ
ബി.എസ്.എൻ.എൽ , ആരോഗ്യ, മീനങ്ങാടി ടൗൺ, ത്രിവേണി, 54 മിൽ ചീരാംകുന്ന്, മുരണി , കാരച്ചാൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ (തിങ്കൾ)രാവിലെ 9  മുതൽ  6  വരെ   പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ  വൈദ്യുതി മുടങ്ങുംവാർത്തകൾ തൽസമയം അറിയാൻ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിഅംഗമാവുക https://chat.whatsapp.com/FXdaV7iyPqp5QExsJbIGgE

പടിഞ്ഞാറത്തറ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ ആലകണ്ടി,ബപ്പനം, നരിപ്പാറ,വാരംബെറ്റ,
അത്താണി,
കോടഞ്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ  (തിങ്കൾ) രാവിലെ 9 മുതൽ 6 വരെ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

Post a Comment

Previous Post Next Post