ആധാർ കാർഡിലെ ഫോൺ നമ്പർ മാറ്റണോ..? change phone number on Aadhaar card?

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബയോമെട്രിക് തിരിച്ചറിയൽ സംവിധാനമായി ആധാർ മാറി. യുണിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (യുഐ‌ഡി‌ഐ‌ഐ) ഓരോ ഇന്ത്യൻ നിവാസിക്കും 12 അക്ക നമ്പർ നൽകുന്നു, അത് അടിസ്ഥാനപരമായി അവരുടെ ബയോമെട്രിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ആധാർ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ യുഐ‌ഡി‌ഐ‌ഐയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം വിവരങ്ങൾ ആധാർ ഓൺലൈനിൽ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

സര്‍ക്കാര്‍ സബ്‍സിഡി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനും മറ്റു സേവനങ്ങൾക്കുമെല്ലാം ആധാറുമായി രജിസ്റ്റേര്‍ഡ് മൊബൈൽ നമ്പര്‍ ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഫോൺ നമ്പര്‍ മാറ്റിയാൽ ഈ നമ്പര്‍ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നതിനും സൗകര്യമുണ്ട്. ആധാറുമായി ഓൺലൈനിലൂടെയും മൊബൈൽ നമ്പര്‍ ബന്ധിപ്പിക്കാം.

മൊബൈൽ‌ നമ്പർ‌ എങ്ങനെ മാറ്റാം?

വ്യക്തിഗത വിശദാംശങ്ങൾ‌ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി യു‌ഐ‌ഡിഎ‌ഐ ഓൺ‌ലൈൻ രീതി നിർത്തലാക്കിയതിനാൽ ഓഫ്‌ലൈൻ രീതികളിലൂടെ മാത്രമേ മൊബൈൽ‌ നമ്പർ‌ ആധാറിൽ‌ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ‌ കഴിയൂ. നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ‌ നമ്പർ‌ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ‌ ആധാർ‌ സേവ കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും, ഓൺ‌ലൈൻ‌ രീതിയിലൂടെ അപേക്ഷാ ഫോം ഡൌൺ‌ലോഡുചെയ്യാനും കുറച്ച് സമയം ലാഭിക്കാനും കഴിയും.

മൊബൈൽ നമ്പർ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി യുഐഡിഎഐ പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കുക. അതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഇതിനുശേഷം അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ നൽകി ബോക്സുകളിൽ ക്യാപ്‌ച കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഒടിപി എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫോൺ നമ്പറിൽ ലഭിച്ച ഒടിപി നൽകുക.

'ഓൺലൈൻ ആധാർ സേവനങ്ങൾ' എന്ന മെനുവിൽ, നിങ്ങൾ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്പര്‍ എന്നതിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. മൊബൈൽ നമ്പർ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്, ഓപ്‌ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, തുടർന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക. എന്താണ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്' എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകിയശേഷം, ഒരു പുതിയ പേജ് കാണാൻ ആകും. അവിടെ ക്യാപ്‌ച കോഡ് നൽകാം. നമ്പറിലേക്ക് ഒരു ഒടിപി ലഭിക്കും. ഒടിപി നൽകി സേവ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ' ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം.

അടുത്തുള്ള അക്ഷയ സെൻററിൽ ഒരു അപ്പോയിൻറ്മൻറ് ബുക്ക് ചെയ്ത് അധിക വിവരങ്ങൾ നൽകാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നൽകിയും സേവനം ലഭ്യമാകും. ഇതിന് ഫീസ് ഈടാക്കും . ആധാര്‍ എൻറോൾമെൻറ് ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് നൽകിയാൽ മതിയാകും. മറ്റു രേഖകൾ ഒന്നും സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതില്ല.
Post a Comment

Previous Post Next Post