തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് ഇത് സുവർണാവസരം - വിവിധ ജില്ലകളില്‍ തൊഴിൽ മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. വേഗം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ...


നാഷണൽ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് സർവ്വീസ് വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ വകുപ്പും വിവധ ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചും സംയുക്തമായി നിയുക്തി-2021 തൊഴിൽ മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.


 തൊഴിലന്വേഷകർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ

📌 തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷന് സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും.

📌 ആദ്യം അവർ ഒരു ലോഗിൻ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉണ്ടാക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ജോബ് ഫെസ്റ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ.

📌 ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രം ജോലി ലഭിക്കില്ല. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നയാൾ യഥാസമയം ജോബ് ഫെസ്റ്റ് വേദിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട തൊഴിലുടമകൾക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകണം. തൊഴിലുടമയുടെ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്ന തൊഴിലന്വേഷകരെ മാത്രമേ പ്ലേസ്‌മെന്റിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കൂ.

📌 ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷനിലൂടെ മാത്രമേ ജോബ് ഫെസ്റ്റിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സൗകര്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

📌 ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷനായി മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സമയക്രമം ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിന് ശേഷം ഈ സൗകര്യം പിൻവലിക്കും.

📌 ഒരു ജോബ് ഫെസ്റ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കാൻ വകുപ്പിന് അവകാശമുണ്ട്.

📌 ബയോഡാറ്റയും യോഗ്യതയും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും തൊഴിലന്വേഷകൻ പൂരിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

📌 തൊഴിലന്വേഷകർ ജോബ് ഫെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്ന് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സമയം അഡ്മിറ്റ് കാർഡിൽ ലഭ്യമാകും. അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും.

📌 ജോബ് ഫെസ്റ്റ് വേദിയിൽ താൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് തൊഴിലുടമകൾക്ക് മുമ്പാകെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് ഉണ്ടാകും. 

📌 തൊഴിലന്വേഷകനെ ഉൾപ്പെടുത്താനും/ ഒഴിവാക്കാനും ഉള്ള  അവകാശം തൊഴിൽ വകുപ്പിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

📌 ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷനായി ആവശ്യമെങ്കിൽ സഹായം നൽകുന്നതിന് എല്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളിലും ഹെൽപ്പ് ഡെസ്‌ക്കുകൾ ഉണ്ടാകും.

 ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നയാൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ മറക്കരുത് 

1, ജോബ് ഫെസ്റ്റ് പോർട്ടലിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത അഡ്മിറ്റ് കാർഡ്.

2, വാലിഡായ ഒരു ഫോട്ടോ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ്

3, 5 ബയോഡാറ്റയുടെ പകർപ്പുകൾക്കൊപ്പം നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ

4, All certificates in original

📌 ഈ ജോബ് ഫെസ്റ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തയാൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ജോലി നേടാനായില്ലെങ്കിൽ, അടുത്ത ജോബ് ഫെസ്റ്റുകളിൽ അയാൾക്ക്/അവൾക്ക് അടുത്ത അവസരങ്ങൾക്കായി ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്.

📌 തൊഴിലന്വേഷകന് ആവശ്യമെങ്കിൽ അവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം.

📌  ടിഎ/ഡിഎയ്ക്ക് അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കില്ല 

 Job Seekers Activities
Step-1 User Registration (it will create a login id)
Step-2 Registration for Job Fest(to furnish your details)
Step-3 Select the Job Fest Location
Step-4 Print Call Letter(bring call letter for interview)
Step-5 Appear Personally for the Interview on the date and time mentioned in the call letter.

Post a Comment

Previous Post Next Post