എന്താണ് Dailyhunt ? ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാം ? Make Money With Dailyhunt App ...?

  രാജ്യത്തേയും ലോകത്തെയും വാർത്തകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ, പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള അവസരവും നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. അതെ, Dailyhunt പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ വാർത്തകൾ പങ്കിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പണം സമ്പാദിക്കാം. ഈ ലേഖനം അവസാനം വരെ വായിക്കുക, അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് Dailyhunt-നെ കുറിച്ച് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ.
 ഈ ലേഖനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ 

 1 എന്താണ് ഡെയ്‌ലിഹണ്ട്.
 2 ഡെയ്‌ലിഹണ്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പണം സമ്പാദിക്കാം.
 3 എങ്ങനെ Dailyhunt-ൽ ക്രിയേറ്റർ അക്കൗണ്ട് സൃഷ്‌ടിക്കാം
 4 ഡെയ്‌ലിഹണ്ടിൽ ഒരു ലേഖനം എങ്ങനെ എഴുതാം.
 5 ഡെയ്‌ലിഹണ്ടിൽ ഒരു ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
 6 ഡെയ്‌ലിഹണ്ട് ന്യൂസിൽ നിന്ന് പേയ്‌മെന്റ് എങ്ങനെ എടുക്കാം.
 7 ഏതൊക്കെ ഭാഷകളാണ് Dailyhunt News-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

 വീട്ടിലിരുന്ന് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് Dailyhunt ന്യൂസ്‌. Dailyhunt വഴി നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് ടൈമിൽ നല്ല പണം സമ്പാദിക്കാം.  Dailyhunt-ൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം, വാർത്തകൾ, സാങ്കേതികവിദ്യ, വിദ്യാഭ്യാസം, ധനകാര്യം തുടങ്ങിയ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന നിരവധി വിഭാഗങ്ങൾ ലഭിക്കും.

 എന്താണ് ഡെയ്‌ലിഹണ്ട്

 വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള നിരവധി വാർത്താ ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വാർത്താ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് Dailyhunt.  ഇവയെല്ലാം ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളാണ്.  കൂടാതെ Dailyhunt-ലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണാം.

 വലിയ വാർത്താ ഏജൻസി ഡെയ്‌ലിഹണ്ടിൽ അതിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.  നിങ്ങൾക്ക് ഡെയ്‌ലിഹണ്ട് ന്യൂസിൽ നിങ്ങളുടെ ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും പണം സമ്പാദിക്കാനും കഴിയും.  Dailyhunt-ൽ ഒരു പോസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ, നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു പ്രസാധക അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്.  Dailyhunt News-ലെ ഉപയോക്താക്കളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, 100 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ Dailyhunt-ലേക്ക് കണക്റ്റുചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.  ഈ എണ്ണം തുടർച്ചയായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

 2007-ൽ വീരേന്ദ്ര ഗുപ്ത സമാരംഭിച്ച ഒരു ഇന്ത്യൻ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഡെയ്‌ലിഹണ്ട്.  ഇത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് 14 വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

 ഡെയ്‌ലിഹണ്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പണം സമ്പാദിക്കാം

 DailyHunt News-ൽ നിന്ന് പണം സമ്പാദിക്കാൻ, ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒരു DH ക്രിയേറ്റർ പ്രസാധക അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് Dailyhunt-ൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റിന് നല്ല ലൈക്കുകളും കാഴ്ചകളും ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പതിവായി ലേഖനങ്ങളോ, ചിത്രങ്ങളോ, വീഡിയോകളോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം.

 Dailyhunt-ൽ, നിങ്ങൾക്ക് തുടക്കത്തിൽ ഒരു ദിവസം 4 മുതൽ 5 വരെ വാർത്തകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, അത് ക്രമേണ നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റിൽ കാഴ്ചകളും ലൈക്കുകളും കൊണ്ടുവരും.  നിങ്ങൾ Dailyhunt-ലെ ലേഖനം പങ്കിടുകയാണെങ്കിൽ, ചിത്രത്തെയും വീഡിയോയെയും അപേക്ഷിച്ച് ലേഖന വായിക്കുന്നതിന്  നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പണം ലഭിക്കും.

 Dailyhunt-ൽ ക്രിയേറ്റർ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാം

  നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റിലേക്ക് വരാം.  നിങ്ങൾ ഡെയ്‌ലിഹണ്ടിൽ പ്രസാധകനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയ്‌ലിഹണ്ട് ന്യൂസിൽ ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയൂ.

 ഇതിനായി, നിങ്ങൾ Dailyhunt-ൽ ഒരു പബ്ലിഷർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് Dailyhunt-ൽ ലേഖനങ്ങളോ, ഫോട്ടോകളോ, വീഡിയോകളോ പങ്കിടാനും പണം സമ്പാദിക്കാനും കഴിയൂ.  Dailyhunt-ൽ ഒരു പ്രസാധക അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക.

 ഘട്ടം 1 - Dailyhunt News-ൽ ഒരു പ്രസാധക അക്കൗണ്ട് സൃഷ്‌ടിക്കാൻ, ആദ്യം


 DH Creator ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള Dailyhunt-ന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് തുറക്കുന്നതാണ്.

 ഘട്ടം 2 - ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൈൻ ഇൻ വിത്ത് മൊബൈൽ നമ്പർ എന്ന ഓപ്‌ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ 10 അക്ക മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകുക.  നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ, Facebook അല്ലെങ്കിൽ Google ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം.

 ഘട്ടം 3  – ഈ ഘട്ടം 4-ന് ശേഷം - ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നൽകിയ മൊബൈൽ നമ്പറിൽ ഒരു OTP വരും, OTP പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് Dailyhunt-ൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാനാകും.

 ഘട്ടം 4 - Dailyhunt-ൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു പ്രസാധകനാകാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഇതിനായി മുകളിലെ പ്രൊഫൈൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് -

 Upload Profile Picture - നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോകളിലൊന്ന് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.

 Display Name - നിങ്ങളുടെ ഡിസ്പ്ലേ പേര് നൽകുക.  നിങ്ങളുടെ പേര് ഉപയോക്താവിന് പ്രദർശിപ്പിക്കും.

 Handle - ഹാൻഡിൽ, ഒരു ഉപയോക്തൃനാമം പോലെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഡിസ്പ്ലേ നാമം പൂരിപ്പിക്കുക

 Your Bio - നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ വിവരണം എഴുതുക.

 മൊബൈൽ - നിങ്ങൾ മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇതിനകം തന്നെ നൽകിയിരിക്കും.

 ഇമെയിൽ - നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐഡി നൽകുക.

 ജനനത്തീയതി - നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി നൽകുക.

 ലിംഗഭേദം - നിങ്ങൾ ആണായാലും പെണ്ണായാലും നിങ്ങളുടെ ലിംഗഭേദം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

 ലൊക്കേഷൻ - നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ പൂരിപ്പിക്കുക.

 ഭാഷ - നിങ്ങളുടെ ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

 സോഷ്യൽ ലിങ്ക് - നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊഫൈലിന്റെ ലിങ്ക് നൽകുക.  നിങ്ങൾക്ക് Facebook പ്രൊഫൈലിലേക്ക് ഒരു ലിങ്ക് നൽകാം.  ഈ വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം പൂരിപ്പിച്ച ശേഷം, നിങ്ങൾ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിച്ച് സമർപ്പിക്കുക എന്ന ബോക്സിൽ ടിക്ക് ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കുക ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

 ഘട്ടം 5- ഈ നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, കുറച്ച് ദിവസം കാത്തിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കുമ്പോൾ, Dailyhunt-ൽ നിന്ന് ഒരു ഇമെയിൽ ലഭിക്കും.

 അംഗീകാരം ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുത്തേക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഇതിന് 7 ദിവസം വരെ എടുത്തേക്കാം.

 ഡെയ്‌ലിഹണ്ടിൽ എങ്ങനെ ലേഖനം എഴുതാം

 Dailyhunt-ൽ നിങ്ങളുടെ പ്രസാധക അക്കൗണ്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, പണം സമ്പാദിക്കാൻ, നിങ്ങൾ പതിവായി Dailyhunt-ൽ ലേഖനമോ, ചിത്രമോ, വീഡിയോയോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

 Dailyhunt-ൽ ഒരു ലേഖനം എഴുതാൻ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക -

 Dailyhunt-ന്റെ ഹോംപേജിൽ, Create Post എന്ന ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  ടെക്സ്റ്റ്, ഇമേജ്, വീഡിയോ, പോസ്റ്റ് ഏത് ഫോർമാറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും.

 നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് പോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി Dailyhunt-ലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.

 നിങ്ങൾ 'ലേഖനം എഴുതുക' എന്ന് പറഞ്ഞ, പോസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിലുള്ള ലേഖനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.  Dailyhunt-ൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ ലഭിക്കുന്നു, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ലേഖനത്തിന്റെ ഫോർമാറ്റിംഗ് നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിയും.

 ഡെയ്‌ലിഹണ്ടിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

 Dailyhunt-ൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വയ്ക്കാം -

 കുറഞ്ഞത് 500 മുതൽ 700 വരെ വാക്കുകളുള്ള ഒരു ലേഖനം എഴുതുക.

 ലേഖനം കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. 

 ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ആകർഷകമാക്കുക, അതുവഴി ഉപയോക്താവ് നിങ്ങളുടെ ലേഖനം വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

 ലേഖനം കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കാൻ ചിത്രം ഉപയോഗിക്കുക.

 ട്രെൻഡിംഗ് വിഷയത്തിൽ ഒരു ലേഖനം എഴുതുക.

 ഡെയ്‌ലിഹണ്ട് ന്യൂസിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പേയ്‌മെന്റ് എടുക്കാം

 Dailyhunt-ൽ നിങ്ങളുടെ DH പ്രസാധക അക്കൗണ്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മെയിലിലെ Dailyhunt-ൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു Google ഡോക് ഫോം ലഭിക്കും.  ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ തുടങ്ങിയ നിങ്ങളുടെ ചില സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച് ആ ഫോമിൽ സമർപ്പിക്കണം.  നിങ്ങൾ Dailyhunt-ൽ നിന്ന് 50 രൂപ സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ, പണം നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും.

 ഡെയ്‌ലിഹണ്ട് ന്യൂസിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഷകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്

 ഞങ്ങൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഡെയ്‌ലിഹണ്ട് മലയാളം ഉൾപ്പെടെ 14 ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ ലഭ്യമാണ്.

 Dailyhut-ൽ നിന്ന് എത്ര പണം സമ്പാദിക്കാം?

 ഇതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരമില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി Dailyhut-ൽ ജോലി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് തുടക്കത്തിൽ 4000 മുതൽ 5000 രൂപ വരെ പാർട്ട് ടൈമായി മാസം സമ്പാദിക്കാം. എന്നാൽ പിന്നീട് നിങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പണം സമ്പാദിക്കാം. എന്നാൽ ഇതിനായി നിങ്ങൾ പതിവായി ജോലി ചെയ്യണം. യൂട്യൂബ്, ബ്ലോഗ് പോലുള്ളവയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത്ര ക്യാഷ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

Dailyhunt News-ൽ ഒരു പ്രസാധക അക്കൗണ്ട് സൃഷ്‌ടിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 എല്ലാ വാർത്തകളും ഉടനെ ലഭിക്കുവാൻ ഡെയിലി ഹണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു നോക്കൂ...

 ഡെയിലി ഹണ്ട് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Post a Comment

Previous Post Next Post