കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി നാളത്തെ (21/02/2022 - തിങ്കൾ ) ഒ.പി വിവരങ്ങൾ


*🩸മെഡിസിൻ വിഭാഗം ( ഒ.പി 65 )* ഡോ.ജയേഷ് കുമാർ,

*🩸സർജറി വിഭാഗം* ഡോ. ഇ.വി ഗോപി,

*🩸 അസ്ഥിരോഗ വിഭാഗം* ഡോ. വി. രവികുമാർ,

*🩸ഇ.എൻ.ടി (ഒ.പി.71)* ഡോ. സുനിൽ കുമാർ

*🩸മാനസിക രോഗം (ഒ.പി.68)* ഡോ.പ്രഭാവതി

*🩸ഡർമറ്റോളജി, (ഒ.പി 70)* ഡോ. ദേവി

*🩸നേത്രരോഗ വിഭാഗം (ഒ.പി 80)*   ഡോ.ജ്യോതി ശശിധരൻ

*🩸ഓങ്കോളജി വിഭാഗം ( TCC )* ഡോ.അജയ കുമാർ

*🩸നെഫ്രാളജി* ഡോ.  ശ്രീലത,

*🩸കാർഡിയോളജി* (സൂപ്പർ) ഡോ. സജീവ്

*🩸യൂറോളജി (സൂപ്പർ G.20)* ഡോ. വേണു ഗോപാൽ

*🩸ഗ്യാസ്ട്രാളജി (സൂപ്പർ G 17)* ഡോ.സുനിൽ കുമാർ,

*🩸വാസ്ക്കുലാർ സർജറി (ഒ.പി 64* ) ഡോ.ചന്ദ്രശേഖരൻ

*🩸തൊറാസിക് സർജറി  (സൂപ്പർG8)* ഡോ.രാജേഷ്

*🩸പീഡിയാട്രിക്ക്,* ഡോ.അജിത്ത് കുമാർ

*🩸പീഡിയാട്രിക്ക് സർജറി,* ഡോ. അരുൺ മോഹൻ

*🩸ഗൈനക്ക് ( IMCH)* ഡോ.മിനി

*🩸ചെസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ* (ശ്വാസകോശ സംബന്ധം), ഡോ. കെ.പി സൂരജ്

*🩸ഇംഹാൻസ്,* ഡോ.കൃഷ്ണ കുമാർ
 
*🩸ദന്ത രോഗവിഭാഗം*

*🩸 ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ* ഡോ. സൂരജ് രാജഗോപാൽ ന്യൂസ് ടുഡെ വയനാട്

*🩸 കാർഡിയോളജി (കുട്ടികൾ IMCH )*

*🩸ഗൈനക്ക് ഓങ്കോളജി (iMCH)*

*🩸ടി.ബി ക്ലിനിക്ക്, ചെസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ*

*🩸ഡയബറ്റിക് ക്ലിനിക്ക് ( ഒ.പി 73)*

*🩸ഇ.എം.ജി ക്ലിനിക്ക് ( PMR )*

*🩸അലർജി ക്ലിനിക്ക്,* ചെസ്സ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ

*🩸പ്രിവൻ്റിവ് ക്ലിനിക്ക് (ഒ.പി 60)* ഡോ. ഷീലമാത്യു   

 *🩸ലഹരിവിമുക്ത ക്ലിനിക്ക്* (ഒ.പി.68)*

*🩸മാനസികാരോഗ്യ ക്ലിനിക്ക് ( ഗൈനക്, iMCH )*

*🩸പീഡിയാട്രിക് ഡെർമെറ്റോളജി,(ഒ.പി 70)*

*🩸ജനിറ്റിക്ക്സ് ഒപി (iM CH)* കുട്ടികൾ 

*🩸ന്യുക്ലിയർ മെഡിസിൻ*

*🩸 സ്പോട്സ് മെഡിസിൻ (PMR)*

*🩸 ലോക്കൽ ഒ.പി (59)*

( NB : ഒ.പി ടിക്കറ്റുകൾക്ക് റഫറൻസ് ലറ്റർ നിർബന്ധം )

Post a Comment

Previous Post Next Post