കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ആശുപത്രി ഇന്നത്തെ (28-02-2022) ഒ.പി വിവരങ്ങൾ

   *1️⃣ ജനറൽ ഒ.പി* 

*2️⃣ ഗൈനെക്കോളജി*

 *3️⃣ ശിശുരോഗ വിഭാഗം*

*4️⃣ ദന്തരോഗ വിഭാഗം*

 *5️⃣ ത്വക് രോഗ വിഭാഗം ( ഡോ. സച്ചിൻ )*

*6️⃣ മെഡിസിൻ ( ഡോ. സുനിൽ ജോയ്സൺ )*

 *7️⃣ ഇ.എൻ.ടി ( ഡോ. ഷജ്മീർ )*

( ഒ.പി ടിക്കറ്റ് രാവിലെ 8:00 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12 .30 വരെ, അവധി ദിവസങ്ങളിൽ 11.30 വരെ *ഫോൺ : 04936 206226* )

Post a Comment

Previous Post Next Post