കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി നാളത്തെ ( 28/02/2022 - തിങ്കൾ ) ഒ.പി വിവരങ്ങളും പ്രധാന ഡോക്ടർമാരും

*🩸മെഡിസിൻ വിഭാഗം ( ഒ.പി 65 )* ഡോ.ജയേഷ് കുമാർ,

*🩸സർജറി വിഭാഗം* ഡോ.ഇ.വി ഗോപി,

*🩸അസ്ഥിരോഗ വിഭാഗം* ഡോ. വി. രവികുമാർ,

*🩸ഇ.എൻ.ടി (ഒ.പി.71)* ഡോ. സുനിൽ കുമാർ

*🩸മാനസിക രോഗം (ഒ.പി.68)* ഡോ.പ്രഭാവതി

*🩸ഡർമറ്റോളജി (ഒ.പി,70)* ഡോ.ദേവി

*🩸നേത്രരോഗ വിഭാഗം ( ഒ.പി 80)* ഡോ.ജ്യോതി ശശിധരൻ

*🩸ഓങ്കോളജി വിഭാഗം (TCC)* ഡോ.അജയ കുമാർ

*🩸നെഫ്രാളജി* ഡോ.ശ്രീലത

*🩸കാർഡിയോളജി* (സൂപ്പർ), ഡോ.സജീവ്

*🩸യൂറോളജി (സൂപ്പർ G.20)* ഡോ. വേണുഗോപാൽ

*🩸ഗ്യാസ്ട്രാളജി (സൂപ്പർ G17)* ഡോ.സുനിൽ കുമാർ,

*🩸വാസ്ക്കുലാർ സർജറി, (ഒ.പി 64* ) ഡോ. ചന്ദ്രശേഖരൻ

*🩸തൊറാസിക് സർജറി (സൂപ്പർG,8)* ഡോ.രാജേഷ്

*🩸 പീഡിയാട്രിക്ക്* ഡോ.അജിത്ത് കുമാർ

*🩸പീഡിയാട്രിക്ക് സർജറി*, ഡോ. അരുൺ മോഹൻ

*🩸ഗൈനക്ക്, ( IMCH)* ഡോ.മിനി

*🩸ചെസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ,* (ശ്വാസകോശ സംബസം) ഡോ. കെ.പി സൂരജ്

*🩸ഇംഹാൻസ്,* ഡോ.കൃഷ്ണകുമാർ

*🩸ദന്ത രോഗവിഭാഗം*

*🩸 ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ* ഡോ. സൂരജ് രാജഗോപാൽ

*🩸 കാർഡിയോളജി, (കുട്ടികൾ IMCH )*

*🩸ഗൈനക്ക്* 

*🩸ഓങ്കോളജി (iMCH)*

*🩸ടി.ബി ക്ലിനിക്ക് ചെസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ*

*🩸ഡയബറ്റിക് ക്ലിനിക്ക്, (ഒ.പി 73)*

*🩸ഇ.എം.ജി ക്ലിനിക്ക് ( PMR )*

🩸 *അലർജിക്ലിനിക്ക്, ചെസ്സ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ*

*🩸പ്രിവൻ്റിവ് ക്ലിനിക്ക് (ഒ.പി 60)* ഡോ. ഷീലമാത്യു                

*🩸ലഹരിവിമുക്ത ക്ലിനിക്ക് (ഒ.പി.68)*

*🩸മാനസികാരോഗ്യ ക്ലിനിക്ക് (ഗൈനക്, iMCH)*

*🩸പീഡിയാട്രിക് ഡെർമെറ്റോളജി, (ഒ.പി 70)*

*🩸 ജനിറ്റിക്ക്സ് ഒപി* (iM CH) കുട്ടികൾ 

*🩸ന്യുക്ലിയർ മെഡിസിൻ*

*🩸സ്പോട്സ് മെഡിസിൻ (PMR)*

*🩸 ലോക്കൽ ഒ.പി (59)*

( NB : ഒ.പി ടിക്കറ്റുകൾക്ക് റഫറൻസ് ലറ്റർ നിർബന്ധം)

Post a Comment

Previous Post Next Post