ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ടെസ്റ്റ് ഫ്രീയായി പരിശീലിക്കാം...

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസുകൾ ഇന്ന് അത്യാവിശ്യമായ ഒന്നാണ് ,നമുക്ക് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് കൂടിയേതീരൂ . അതുപോലെ തന്നെ പല അവസരത്തിലും ലൈസൻസ് ഒരു ഐഡി പ്രൂഫ് ആയി വരെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ്.


ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിലെ ആദ്യ ഘടകമാണ് ലേണിംഗ് ടെസ്റ്റ്. അതായത് ഓൺലൈനായി  ഡ്രൈവിങ്ങിന് വിവിധ ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചും നിയമ വശങ്ങളെ കുറിച്ചും ഓൺലൈനായി നടത്തുന്ന എക്സാമിന് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളവരെല്ലാം പങ്കെടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. അതിനുശേഷം വാഹനമോടിച്ച ഉള്ള ടെസ്റ്റിലും വിജയിക്കേണ്ടത് ഉണ്ട്. എങ്കിൽ, മാത്രമേ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ... ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിനുള്ള ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റിന് പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഉപകാരപ്രദമായ ആപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റിൽ വരാറുള്ള അതേ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഈ ആപ്പിലുണ്ട്. അതിനുപുറമെ ഈ ആപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു നോക്കാം... എക്സാം റിസൾട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. എക്സാം പലതവണ എഴുതുന്നതിലൂടെ തന്നെ ലേണിങ് ടെസ്റ്റിന് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേരിടാൻ സാധിക്കും.

  ആർടിഒയുടെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും പരിശീലിക്കാവുന്നതാണ്. ആർടിഒ എക്സാം വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 ആപ്പിലൂടെ പരിശീലിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

About This App

Driving Licence Test in English, हिंदी, मराठी, ગુજરાતી, বাংলা and more languages

RTO Exam, also known as Driving Licence Test app is an ultimate guide for any aspirant appearing for Learning Licence Test in Andaman and Nicobar Islands, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Delhi, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal . The RTO Exam app is available in हिन्दी (Hindi), English and native languages like Marathi (मराठी), Gujarati (ગુજરાતી), Bangla (বাংলা), Telugu (తెలుగు), Kannada (ಕನ್ನಡ), Tamil (தமிழ்), Malayalam (മലയാളം), Odia (ଓଡିଆ) and Punjabi (ਪੰਜਾਬੀ).

📙 QUESTION BANK:
Questions & Answers: Comprehensive list of questions and their answers as provided by RTO (Regional Transport Office) department.
Road Signage: Traffic and road signs and their meaning.

📋 PRACTICE:
No Time Limit: Once you go through question bank, you can practice yourself without worrying about time limit.
Go to Question: ‘Go to Question’ adds the ability to jump to any question by entering the question number.

⏱️ EXAM:
Time Bound Test: Exactly same as RTO test, random questions and road signs related questions will be asked in this exam. Time limit for each question is exactly same as approved by state RTO Department.
Test Result: Detailed result along with correct answers and answers you've given will be represented at the end of test.

⚙️ SETTINGS & HELP:
State/Language Selection: You can change state and language anytime! App will display information in language of your choice.
Forms: Important RTO related forms are available within app. You can find and download forms as per your needs.
RTO Office Information: Select city in order to find RTO office address and contact details.

🚘 DRIVING SCHOOLS & RTO CONSULTANTS:
Search: Are you searching for authorized Motor Driving Schools or RTO Consultants around you? RTO Exam made it easier for you. Just enter your city or select your current location to see Motor Training Schools and RTO Consultants around you.
Add Driving School: If you are the owner of a Motor Driving School, or if you are a user who's discovered a Motor Training School not listed on RTO Exam, let us know by filling a form. We'll add it shortly.

Practice more and more using this App and exponentially increase your success chances in exam. Learn more about us at http://www.rtoexam.com. Don't forget to Rate/Comment & Share!

Disclaimer:
This app is only for public awareness. Though all efforts have been made to ensure the accuracy of the content, the same should not be construed as a statement of law or used for any legal purposes. This application accepts no responsibility in relation to the accuracy, completeness, usefulness or otherwise, of the contents. Users are advised to verify/check any information with the Transport Department.

 ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Post a Comment

Previous Post Next Post