മരുന്നു കഴിക്കാൻ മറക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ? ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ എല്ലാം കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ നടക്കും

മരുന്നുകൾ കഴിക്കാൻ മറക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ നിങ്ങൾ? രോഗത്തെ  പരിപാലിക്കാൻ മറക്കുന്നവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യസമയത്ത് മരുന്നുകൾ കഴിക്കാൻ മറക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആരോഗ്യ ആപ്പാണ് MyTherapy.  ഇത് മാത്രമല്ല, ഇത് നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ ട്രാക്കുചെയ്യുകയും ഏറ്റവും പുതിയ ഹെൽത്ത് ജേണൽ വായിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ അലാറം സജ്ജമാക്കുന്ന ഒരു സൗജന്യ ആപ്പാണിത്.  കൃത്യസമയത്ത് മരുന്ന് കഴിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. MyTherapy ഒരു മെഡിസിൻ ട്രാക്കറായും ഉപയോഗിക്കുന്നു.  നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന മരുന്നിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷിക്കാനാകും.


ഇന്ത്യയിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന വിവിധ രോഗങ്ങളുടെ പ്രധാന കാരണം 50% ഇന്ത്യക്കാരും അവരുടെ മരുന്ന് ശരിയായ രീതിയിൽ കഴിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്. അതു മറ്റു രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്നു. എന്നാൽ മൈ തെറാപ്പി എന്ന ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ മരുന്നു ഉപയോഗിക്കാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് ഡോക്ടർമാർക്കും രോഗികൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്പെടും. അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ച ആപ്പ് ആണിത്.

About This App

MyTherapy reminds you to take your meds, tablets, pills and contraceptives!

✨ New Features
• Injection site tracking
• Dark theme

MyTherapy is an ad-free, award-winning pill reminder and medication tracker. But MyTherapy is more than a free medication reminder: Combining a pill tracker, mood tracker, and a health journal, e.g. with a weight tracker, this medication reminder app allows you and your doctor to put your treatment’s success into perspective. ⏰ 💊🔔

💊Key Features
• Pill reminder app for all medications
• Pill tracker with a logbook for skipped and confirmed intakes
• Support for a wide range of dosing schemes within medication reminder
• Track your tablets, dose, measurements, activities in a comprehensive health journal
• Family sharing
• Share your printable health journal with your doctor
• Personalised tips for your treatment
• Wide range of measurements for all conditions (diabetes, rheumatoid arthritis, anxiety, depression, hypertension, multiple sclerosis), e.g. weight, blood pressure, blood sugar levels

Comprehensive Meds Reminder
We designed a medicine reminder app that fulfills all your medication needs in one place: Pill reminders (e.g. for birth control pills), a comprehensive database of OTC and Rx medications, support for any dosage form (incl. tablet, pill, inhalation, injection) frequency, and even refill reminders. And as the app is not only a pill alarm but also a medication tracker, you just need to check its pill diary to make sure you’ve taken that important dose.

💊A Health Tracker for Your Needs
MyTherapy is the result of us working closely with people taking medications. People with diabetes use the built-in weight tracker and keep track of their blood glucose. MyTherapy acts as a logbook for medication. The built-in mood tracker supports you to keep track of your mental health or depression. Review your health using the blood pressure log, your mood diary, or other aspects of your health journal. MyTherapy can be a different app to many, with some using it as a depression app while others rely on it as a stroke app, cancer app, or weight tracker.

A Tracker for Mood, Weight, Blood Pressure, and More
You can not only log your meds but also track your mood and general well-being in the app’s mood diary. Record measurements, such as blood pressure and weight. If you are living with diabetes and are on diabetes medication, you can use MyTherapy as a diabetes logbook and track blood glucose. Overall, MyTherapy supports ~50 measurements. The app’s symptom tracker is popular with users living with multiple sclerosis, rheumatoid arthritis, or cardiovascular diseases such as atrial fibrillation.

💪Motivation to Take Your Meds
Receive a beautiful picture of the day as motivation to take your medicine. Involve family and friends via MyTherapy Team and successfully manage treatment together. And you can even have your family see if you’ve missed a med despite the pill reminder, so they can help you stay on track.
MyTherapy is for you, whether you are taking antibiotic medicines or living with hypertension, atrial fibrillation, diabetes, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, anxiety, or depression. MyTherapy’s medication tracker and health journal are your path to peace of mind, with medicine reminders and a health tracker.

🔒Privacy
MyTherapy is available for free and no registration is required. We comply with strict European privacy laws and do not release personal data to third parties.

🔎Research
It’s the collaborative efforts from users, their families, and medical experts that make our pill tracker app so simple. Check out our academic research partners on our homepage.

We are constantly aiming to improve the MyTherapy app to best meet your meds tracker needs and desires. Support us with your ideas, suggestions, and feedback – either right from the app or via [email protected].

https://www.mytherapyapp.com

 ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Post a Comment

Previous Post Next Post