കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ആശുപത്രി ഇന്നത്തെ ഒ.പി വിവരങ്ങൾ


*1️⃣ ജനറൽ ഒപി*

 *2️⃣ ദന്തരോഗ വിഭാഗം*

*3️⃣ ശിശുരോഗ വിഭാഗം* 

*4️⃣ ത്വക് രോഗ വിഭാഗം ( ഡോ.സച്ചിൻ)*

 *5️⃣ ഇ.എൻ.ടി ( ഡോ.ഷജ്മിർ )*

*6️⃣ ശ്വാസകോശ രോഗ വിഭാഗം ( ഡോ. സിന്ധു)*

 *7️⃣ മാനസികാരോഗ്യ വിഭാഗം*

*8️⃣ സർജറി ( ഡോ. അരുൺ ഗോപ് )*

*9️⃣ നേത്രരോഗ വിഭാഗം*

ഒ.പി ടിക്കറ്റ് രാവിലെ 8:00 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12 .30 വരെ, അവധി ദിവസങ്ങളിൽ 11.30 വരെ 

ഫോൺ :04936 206226

Post a Comment

Previous Post Next Post