നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫോട്ടോകൾ സ്റ്റാറ്റസ് വീഡിയോ ആക്കാൻ ഒരു ആപ്പ്

സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുന്നത് ഒരു ട്രെൻഡ് ആണ് ഇക്കാലത്ത്. അത് ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഏത് ആപ്പിൽ ആയാലും ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാറുണ്ട്. അവർക്കുവേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ആപ്പിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഫോട്ടോകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് വീഡിയോകൾ നിർമ്മിക്കാം...

About This App

🔥 Create Lyrical, Birthday and Anniversary Videos from your Photos. 🔥BUZO - VIDEO STATUS MAKER has thousands of video template through which you can convert your PHOTOS into awesome VIDEOS within a minute.

BUZO app has a special collection for BLACK and WHITE videos which looks stunning as STATUS on social apps like Whatsapp, Instagram and Facebook.

HOW TO USE?

====================

It's super easy to use this app. Choose the DEMO VIDEO you like, Add your photos and EXPORT. You are done!

WHATSAPP STATUS DOWNLOADER

========================

We have an additional TOOL i.e. STATUS DOWNLOADER through which you can easily save and share WhatsApp Status of your friends. Isn't this super cool feature you have? :P

Are you still looking for more description about this? Don't waste your time.....just hit the INSTALL button and enjoy this app like never before.

ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Post a Comment

Previous Post Next Post