ദുബായിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ പരിശോധന വേണ്ട

 ദുബായ് : ദുബായിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന കോവിഡ് 19 റാപിഡ്ടെസ്റ്റ്ആവശ്യമില്ലെന്നു ദുബായ് വ്യോമയാനഅതോറിറ്റി . യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിനു 4 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നടത്തിയിരുന്ന പരിശോധനയാണ് ഒഴിവാക്കുന്നത് . നിലവിൽദുബായിലേക്കുപോകുന്നയാത്രക്കാർക്കു മാത്രമാണ് ഇളവ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് . അബുദാബി , ഷാർജ വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു പോകുന്നയാത്രക്കാർക്ക്വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ റാപിഡ് പരിശോധന തുടരും . അതേസമയം , യാത്രയ്ക്കുമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ലഭിച്ച പിസിആർപരിശോധനാ ഫലം നിർബന്ധമാണ് . ദുബായ്വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയശേഷവും പിസിആർപരിശോധനയുണ്ടാകും .പരിശോധനാഫലംപോസിറ്റീവാണെങ്കിൽമാത്രംക്വാറൻറീനിൽ കഴിഞ്ഞാൽ മതിയെന്നും അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.

Post a Comment

Previous Post Next Post