പാട്ടുപാടൽ ഇഷ്ടമാണോ... ലോകത്തെ പ്രമുഖ വ്യക്തികളോടൊപ്പം Karaoke ആയി പാടാൻ ഒരു ആപ്പ്.

ലോകത്തെ പ്രമുഖ വ്യക്തികളോടൊപ്പം കരോകെ പാട്ടുപാടാൻ സഹായിക്കുന്ന  വളരെ രസകരമായ ആപ്പ്. വളരെയധികം വൈറലായ ആപ്പ് ആണിത്. ഇങ്ങനെ നിർമിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും എല്ലാം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പലരും ഇത്തരം ഗാനങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. അവയെല്ലാം ഇതുപോലുള്ള ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.


About This App
Sing and record to over 10 million karaoke songs with lyrics and voice effects!

Love music and karaoke singing? With Smule, you can sing and create with music enthusiasts around the world! Sing duets with major artists like Ed Sheeran and Luis Fonsi. Sing along with top hits a cappella, solo, or with a group. Perform top hits and use audio and visual effects to stand out and display your unique voice. You can even use Sing Live to host a LIVE performance-solo or with featured friends. Download now and start for free!

FEATURES

*Sing karaoke free with over 10 million+ songs across multiple genres

*Record solo, duet, group, or a capella 

*Sing karaoke duets with celebs like Ed Sheeran, Lewis Capaldi, Luis Fonsi, Demi Lovato, & more

*Sing along with Disney characters from Frozen, Moana, Little Mermaid & more

*Add audio + visual effects with pre-made Styles or use the Style Studio app to make your own

*Gifts help you give back to your favorite performances & show community support

*Automatic pitch correction (autotune) complements and polishes your singing voice

*Sing Live lets you sing and perform LIVE with friends and other music lovers around the world

*Record your songs with vocals and then video to make your own music video

*Practice & improve your singing with as many retakes as you want

*Over 50M+ singers and music lovers in the global Smule community

*Share your talent and passion for singing with your friends + family on social media - Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Snapchat etc.
 
LET'S MUSIC TOGETHER™

With new songs added daily, you’ll find your fave songs and karaoke hits. Choose from a karaoke songbook of Pop, R&B, Rock, Rap, Hip-Hop, Country, Latin, K-pop and more!

SING POP HITS & BALLADS
* Despacito - Luis Fonsi
* Say You Won’t Let Go - James Arthur
* Shape of You - Ed Sheeran

SING NEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS
* Killing Me Softly - The Fugees
* I Will Survive - Gloria Gaynor
* Happy - Pharrell Williams

SING MUSICALS & SOUNDTRACKS
* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)
* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)
* Let It Go - Idina Menzel (Frozen by Disney)

Fave karaoke song missing? Upload hit songs and music to the Songbook

CONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™
We believe music is more than just listening—it's a way to create, share, discover, and connect with others. It’s the original social network with the power to break down barriers, touch souls and bring together people from all over the world.
Join our global community of music lovers. Sing karaoke or a cappella! Get discovered and grow your audience! Connect to Facebook to make music with your friends! Try it free.

FIND YOUR VOICE
Every genre and type of singer is welcome at Smule. We need your unique voice! Use mic effects and video edits to autotune, add reverb and smooth over imperfections. If you love karaoke, singing along to radio songs, a cappella in the shower, dream of singing duets with pop stars, or simply love music—try it free now!

 ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Post a Comment

Previous Post Next Post