ഫേസ്ബുക്ക്‌, youtube, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എന്നിവയിലേക്കുള്ള ഷോർട്ട് വീഡിയോകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തു ഭംഗിയാക്കാൻ ഒരു ആപ്പ്

ഫേസ്ബുക്ക്‌, youtube, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോലുള്ളവയിൽ നല്ല ഷോട്ട് വീഡിയോകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ പലരും ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും നല്ല ഫ്രെയിമുകൾ നൽകി ഭംഗിയാക്കാനും പലർക്കും സാധിക്കാറില്ല. അത്തരം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഈ ആപ്പ്.


About This App

Short Video Maker & Editor. Add music, songs to your photos and create videos.

Sizzle with Rizzle!

Rizzle is the most innovative and trending made-in-India video maker app that lets you unleash your creativity using its unique in-built video editing tools and a collection of over 10000 exclusive templates.

Make original videos lyrically and musically rich for Facebook or YouTube Shorts with special effects and face filters. Be it for sharing  Status video on Whatsapp or posting on Instagram feed, this amazing video maker app will help you nail the social game. Become a celeb storyteller with Rizzle, using your phone to create web series and short films.  Add music to video clips and remix with Rizzle’s video editor and become a star!

This video maker helps you create videos for different categories like Comedy, Cartoon, Dance, DIY, Fashion, Glamour, Motivational, Nature, Reaction, Romance, and Travel. You can create funny boomerang reels, video memes, and romantic status videos to reach out to your audience. Duet and Collab modes let you interact with other creators and enjoy your videos together. You can also create videos in regional languages such as Bhojpuri, Gujarati, Punjabi, Telugu, and Tamil, with more being added soon! Banao local, bano global!

Rizzle has even more to offer…

RIMIX 💥

RIMIX is the world’s first video mixing feature. Make video mashups with effects using two or more videos. Use videos from your gallery or shoot new ones. Ab Takatak banao changa content!

TITAN 🤳🏻

Play with sizes and fit in anywhere you like. Be as small as an ant or as tall as the Eiffel tower. It’s time to amp up the josh.

FILMI 🎬

Want to go viral? FILMI karo! Create Bollywood-style video clips with this video maker and share them with your friends via Insta stories, WhatsApp status video, Snapchat, or Instagram Reels! Get famous with your new FILMI avatar! Tiktok on the clock, but the party never stops!

TEMPLATES ✨

Create glamorous photo or videos with snazzy video templates and transitions! You can use these video editing features to produce breathtaking wedding video clips and happy birthday status videos. It also lets you add jazzy intro music. Aao thodi mast moj kare!

TRANSITIONS 📽️

Use quirky effects, groovy songs, or Transition templates to make lively videos!  Record new videos or use videos from your B-roll.

GREEN SCREEN & PIP 📸

Want to shoot video clips in space? Brochill! Green Screen has you covered. The Picture-in-Picture feature of Rizzle will help you stand out. Aao chingari ko hawa de, aur aag ki tayari karein!

SOUND EFFECTS & MUSIC TRACKS 🎶

Enjoy an extensive music catalog and add background music, sound effects, Shayari, or voiceovers to your video clips using this quick video editor app! Rizzle also produces original music tracks and has a music library by celebrities that you can lip-sync to! Make some noizz people!

RIZZLE SERIES 🍿

Watch exclusive short series of various genres without hitting subscribe. You can also create, direct, edit, and be the Star of your series with this video editor app. Be entertainment moguls with Rizzle!

RIZZLE STUDIOS 👯

Rizzle Studios feature free online courses in acting, dance, comedy, and more. Master your craft of choice. Keep learning, keep growing!

CREATORS PARADISE 🌎

Rizzle’s immensely supportive community makes it the ideal platform for creators, video makers, and video editors to upload engaging content. This video maker app has strict moderation and a no comments policy that makes for a safer & happier virtual experience for you.

MONETIZATION MODEL 💰

Post 30 quality videos within a month to claim the ‘Premium’ status through which you can monetize your videos.

CONTESTS 🎰

Participate in contests to win prizes, monetary rewards & the chance to be featured on Rizzle’s wall of fame!

Rizzle is your all-in-one production team for content creation.

👑 Download Rizzle - your rocket ship to stardom!
💌 Please share valuable feedback with us at [email protected]
⭐ If you enjoy using the app, do give us a 5-star rating

 ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 ഐ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Post a Comment

Previous Post Next Post