കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി നാളത്തെ ( 02/03/2022- ബുധൻ ) ഒ.പി വിവരങ്ങളും പ്രധാന ഡോക്ടർമാരും

🩸മെഡിസിൻ, ഡോ. നീരജ്മാണിക്കോത്ത് 
 
🩸 ജനറൽ സർജറി, ഡോ.ശ്രീജയൻ (ഒപി പേവാർഡിൽ നിന്നും 63 ലേക്ക് തന്നെ മാറിയിരിക്കുന്നു)

🩸 ഓർത്തോ വിഭാഗം, ഡോ. കുമാരൻചെട്ട്യാർ 

🩸 ഇ.എൻ.ടി, ഡോ. കെ.എം സുരേന്ദ്രൻ

🩸സൈക്യാട്രി, ഡോ.പ്രഭാവതി

🩸ഡർമ്മറ്റോളജി, ഡോ.ദേവി 

🩸നേത്രരോഗ വിഭാഗം, ഡോ.രജ്ഞിനി,

🩸 ഓങ്കോളജി (TCC), ഡോ.കുഞ്ഞാലൻ കുട്ടി

🩸ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ്, ഡോ.ശ്രീലത

🩸ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ, ഡോ.സൂരജ് രാജഗോപാൽ

🩸യൂറോളജി, ഡോ.ദിനേശ് കെ.എം

🩸 ഗ്യാസ്ട്രാസർജറി, ഡോ.പ്രതാവൻ

🩸തൊറാസിക്ക് സർജറി, ഡോ.രാജേഷ്,

🩸പീഡിയാട്രിക്, ഡോ. പി.ഗീത

🩸പീഡിയാട്രിക് സർജറി, ഡോ.ശ്രീകുമാർ

🩸ഗൈനക്ക്, ഡോ.മോളിസാം,

🩸 കാർഡിയോളജി, ഡോ. വിനയകുമാർ

🩸ചെസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ, ഡോ. പി.ടി ആനന്ദൻ

🩸ഇംഹാൻസ്, ഡോ.കൃഷ്ണകുമാർ,

🩸ദന്തവിഭാഗം 

🩸ഹെമറ്റോളജി ഓങ്കോളജി ക്ലിനിക്ക്, (കുട്ടികൾ) ഡോ.ശീതൾ,

🩸ടി.ബി ക്ലിനിക്ക്, ചെസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ

🩸എൻഡോ ക്രൈനോളജി ക്ലിനിക്ക്,

🩸നടുവേദന ക്ലിനിക്ക്

🩸അലർജി ക്ലിനിക്ക്, ചെസ്സ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ

 🩸പ്രിവൻ്റീവ്ക്ലിനിക്ക്, ഡോ.ഷീലമാത്യു,

🩸ലഹരിവിമുക്ത ക്ലിനിക്ക് ( ഒ.പി 68 )

🩸 കീമോ ഒ.പി (TCC ), ഡോ.മജീദ്,

🩸 ലിവർക്ലിനിക്ക് (സൂപ്പർ)

🩸അപസ്മാര ക്ലിനിക്ക്, ( സൂപ്പർ G4 )
ഡോ.ജെയിംസ് ജോസ്

 🩸ഫെറ്റൽമെഡിസിൻ (iMCH) ഗർഭസ്ഥ ശിശു ചികിൽസ 

🩸ന്യുക്ലിയർ മെഡിസിൻ, (8848397730)

🩸പീഡിയാട്രിക് ഡെർമെറ്റോളജി (OP70)
 
🩸പെയിൻ പാലിയേറ്റീവ് ക്ലിനിക്ക്, ( iMCH),

🩸ഗൈനക്ക് ഓങ്കോളജി (iMCH)

🩸ലോക്കൽ ഒ.പി (59)

( NB : ഒ.പി ടിക്കറ്റിന് റഫറൻസ് ലെറ്റർ നിർബന്ധം )

Post a Comment

Previous Post Next Post