കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ആശുപത്രി നാളത്തെ (05-03-2022) ഒ.പി വിവരങ്ങൾ

   
*1️⃣ജനറൽ ഒ പി*

*2️⃣ദന്ത രോഗ വിഭാഗം*

*3️⃣ശിശു രോഗ വിഭാഗം*


( ഒ.പി ടിക്കറ്റ് രാവിലെ 8:00 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12 .30 വരെ, അവധി ദിവസങ്ങളിൽ 11.30 വരെ *ഫോൺ : 04936 206226* )

Post a Comment

Previous Post Next Post