കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ആശുപത്രി നാളത്തെ (08-03-2022) ഒ.പി വിവരങ്ങൾ


*1️⃣ജനറൽ ഒ പി*

*2️⃣ശിശുരോഗ വിഭാഗം* 

*3️⃣സർജറി (ഡോ.അരുൺ സി ദാസ് )* 

*4️⃣ദന്ത രോഗ വിഭാഗം* 

*5️⃣ത്വക് രോഗ വിഭാഗം (ഡോ. സച്ചിൻ )* 

*6️⃣ശ്വാസകോശ രോഗ വിഭാഗം (ഡോ. സിന്ധു)*

( ഒ.പി ടിക്കറ്റ് രാവിലെ 8:00 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12 .30 വരെ, അവധി ദിവസങ്ങളിൽ 11.30 വരെ *ഫോൺ : 04936 206226* )

Post a Comment

Previous Post Next Post