കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ആശുപത്രി നാളത്തെ (14-03-2022) ഒ.പി വിവരങ്ങൾ


 --------------------------------

*1️⃣ജനറൽ ഒ പി*

*2️⃣ഗൈനെക്കോളജി*

*3️⃣ശിശുരോഗ വിഭാഗം*

*4️⃣ദന്ത രോഗ വിഭാഗം*

*5️⃣ത്വക് രോഗ വിഭാഗം (ഡോ. സച്ചിൻ )* 

*6️⃣അസ്ഥി രോഗ വിഭാഗം (ഡോ. സുരേഷ് )*

*7️⃣ഇ.എൻ.ടി (ഡോ.ശജ്മീർ)*

*8️⃣മെഡിസിൻ (ഡോ. സുനിൽ ജോയ്സൺ )*

*9️⃣നേത്ര രോഗ വിഭാഗം (ഡോ. അബ്ദുൾ റഷീദ് )*

( ഒ.പി ടിക്കറ്റ് രാവിലെ 8:00 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12 .30 വരെ, അവധി ദിവസങ്ങളിൽ 11.30 വരെ ഫോൺ : 04936 206226)

Post a Comment

Previous Post Next Post