മുഴുവൻസമയ പരിചാരകരുടെ സേവനം ആവശ്യമുള്ള രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നവർക്ക് ഓരോ മാസവും 600 രൂപ കേരള സർക്കാർ നൽകുന്നു... ഉടനെ അപേക്ഷിക്കുക...

ഒരു മുഴുവൻസമയ പരിചാരകരുടെ സേവനം ആവശ്യമുള്ള വിധം കിടപ്പിലായ രോഗികളെയും മാനസിക, ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവരെയും ഗുരുതരരോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരെയും പരിചരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് ‘ആശ്വാസകിരണം’. പ്രതിമാസം 600 രൂപ.

മാനദണ്ഡങ്ങൾ:

1. കുടുംബവാർഷികവരുമാനം മുനിസിപ്പൽ, കോർപ്പറേഷൻ പ്രദേശത്ത് 22,375 രൂപയും പഞ്ചായത്തുകളിൽ 20,000 രൂപയും വരെ.
 
2. മുഴുവൻസമയ പരിചാരകരുടെ സേവനം ആവശ്യമുള്ള ശാരീരിക മാനസിക വൈകല്യമുളളവർ, ക്യാൻസർ രോഗികൾ, 100% അന്ധർ, പ്രായാധിക്യം കൊണ്ടും മറ്റുപല രോഗങ്ങളാലും കിടപ്പിലായവർ എന്നിവർ ഈ പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽ വരും.
 
3. മാനസികരോഗികൾ, ഓട്ടിസം, സെറിബ്രൽ പാൾസി, ബുദ്ധിമാന്ദ്യം ഇവ ബാധിച്ചവരെ പരിചരിക്കുന്നവർക്ക് ധനസഹായത്തിന് വരുമാനപരിധി ബാധകമല്ല.
 
4. വിധവ, വാർദ്ധക്യ, കർഷകത്തൊഴിലാളി, മറ്റു ക്ഷേമപെൻഷനുകൾ ലഭിക്കുന്നവർക്കും ആശ്വാസകിരണം ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും.

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധവും വേണ്ട രേഖകളും:

1. അപേക്ഷാഫോം സാമൂഹികസുരക്ഷാമിഷന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിലും ഓഫീസിലും ലഭ്യമാണ്. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ സമീപമുളള അങ്കണവാടികളിലോ ശിശുവികസന ഓഫീസിലോ നൽകാം.
 
2. കുടുംബവരുമാനം തെളിയിക്കുന്നതിന് ബി.പി.എൽ റേഷൻകാർഡിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്/വില്ലേജ് ഓഫീസറിൽനിന്നുള്ള വരുമാനസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം.
 
3. അപേക്ഷയോടൊപ്പം നിർദ്ദിഷ്ടമാതൃകയിൽ സർക്കാർ/വയോമിത്രം/എൻ. എച്ച്. എം.ഡോക്ടർ നൽകുന്ന മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
 
4. അപേക്ഷകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പാസ്സ്ബുക്കിന്റെ അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളുള്ള പേജിന്റെ പകർപ്പ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷ യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻറെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം സൈറ്റിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Post a Comment

Previous Post Next Post