കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റൽ (7/03/22തിങ്കൾ),ഒ.പി വിവരങ്ങൾ*🩸.മെഡിസിൻ വിഭാഗം* ഡോ:ജയേഷ്കുമാർ,,
🩸.സർജറി വിഭാഗം * ഡോ:ഇ.വി,ഗോപി,,_
*🩸.അസ്ഥിരോഗ വിഭാഗം* ഡോ, വി രവികുമാർ,,,
🩸.ഇ എൻ ടി .ഡോ: സുനിൽകുമാർ
_*🩸.മാനസിക രോഗം (ഒ.പി.68)* ഡോ:പ്രഭാവതി_
_*🩸ഡർമറ്റോളജി, (ഒ.പി,70)* ഡോ, ദേവി.
_*🩸നേത്രരോഗ വിഭാഗം (ഒ.പി,80)* ഡോ, ജ്യോതിശശിധരൻ_
_*🩸.ഓങ്കോളജി വിഭാഗം, (TCC,)* ഡോ:അജയകുമാർ_
🩸നെഫ്രാളജി * ഡോ:
    ശ്രീലത,,,,
🩸.കാർഡിയോളജി (സൂപ്പർ)ഡോ സജീവ്
_*🩸.യൂറോളജി,(സൂപ്പർ G.20)* ഡോ: വേണുഗോപാൽ_
_*🩸.ഗ്യാസ്ട്രാളജി (സൂപ്പർ G,17)* ഡോ.സുനിൽകുമാർ,
*🩸വാസ്ക്കുലാർ സർജറി, (ഒ.പി,64,* ) ഡോ ചന്ദ്രശേഖരൻ_
_*🩸.തൊറാസിക് സർജറി (സൂപ്പർG,8)* ഡോ,രാജേഷ്_
_*🩸 പീഡിയാട്രിക്ക് ഡോ: അജിത്ത് കുമാർ
🩸പീഡിയാട്രിക്ക് സർജറി ഡോ: അരുൺമോഹൻ_
_*🩸ഗൈനക്ക്,, ( IMCH)* ഡോ:മിനി_
_*🩸ചെസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ,*(ശ്വാസകോശ സംബസം) ഡോ: കെ.പി, സൂരജ്_
_*🩸.ഇംഹാൻസ്,* *,* ഡോ: കൃഷ്ണകുമാർ
_*🩸.ദന്ത രോഗവിഭാഗം*_,,,,
_*🩸 ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ .* ഡോ: സൂരജ് രാജഗോപാൽ,,,,,_
_*🩸 കാർഡിയോളജി, (കുട്ടികൾIMCH )*_
_*🩸.ഗൈനക്ക് ഓങ്കോളജി (iMCH)*_
_*🩸.ടി.ബി ക്ലിനിക്ക്,ചെസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ*_
_*🩸.ഡയബറ്റിക് ക്ലിനിക്ക്,(ഒ.പി,73)*_
_*🩸ഇ എം ജി, ക്ലിനിക്ക് ( PMR )*_
🩸*അലർജിക്ലിനിക്ക്, ചെസ്സ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ*_
_*🩸.പ്രിവൻ്റിവ് ക്ലിനിക്ക് (ഒ.പി 60)* ഡോ ഷീലമാത്യു 🩸.ലഹരിവിമുക്ത ക്ലിനിക്ക്, (ഒ.പി.68)*_
🩸.മാനസികാരോഗ്യ ക്ലിനിക്ക് (ഗൈനക്, iMCH)*_
_*🩸.പീഡിയാട്രിക് ഡെർമെറ്റോളജി,(ഒ.പി 70)*_
🩸 ജനിറ്റിക്ക്സ് ഒപി (iM CH) കുട്ടികൾ :
🩸ന്യുക്ലിയർ മെഡിസിൻ,,,,
🩸 സ്പോട്സ് മെഡിസിൻ (PMR)
🩸 ലോക്കൽ ഒ.പി,, (59)

NB, ഒ.പി ടിക്കറ്റുകൾക്ക് റഫറൻസ് ലറ്റർ നിർബന്ധം,
_ (9526475900) 

Post a Comment

Previous Post Next Post