കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റൽ💊മെഡിസിൻ വിഭാഗം( ഒ.പി,65 ) ഡോ:ജയേഷ്കുമാർ

💊സർജറി വിഭാഗം ഡോ:ഇ.വി,ഗോപി

💊അസ്ഥിരോഗ വിഭാഗം ഡോ, വി രവികുമാർ

💊ഇ എൻ ടി(ഒ.പി.71)ഡോ: സുനിൽകുമാർ

💊മാനസിക രോഗം (ഒ.പി.68) ഡോ:പ്രഭാവതി

💊ഡർമറ്റോളജി, (ഒ.പി,70) ഡോ, ദേവി

💊നേത്രരോഗ വിഭാഗം (ഒ.പി,80) ഡോ, ജ്യോതിശശിധരൻ

💊ഓങ്കോളജി വിഭാഗം, (TCC,) ഡോ:അജയകുമാർ

💊നെഫ്രാളജി ഡോ:
    ശ്രീലത

💊കാർഡിയോളജി (സൂപ്പർ)ഡോ സജീവ്

💊യൂറോളജി,(സൂപ്പർ G.20) ഡോ: വേണുഗോപാൽ

💊ഗ്യാസ്ട്രാളജി (സൂപ്പർ G,17) ഡോ.സുനിൽകുമാർ

💊വാസ്ക്കുലാർ സർജറി, (ഒ.പി,64,* ) ഡോ ചന്ദ്രശേഖരൻ

💊തൊറാസിക് സർജറി (സൂപ്പർG,8) ഡോ,രാജേഷ്

💊പീഡിയാട്രിക്ക് ഡോ: അജിത്ത് കുമാർ

💊പീഡിയാട്രിക്ക് സർജറി ഡോ: അരുൺമോഹൻ

💊ഗൈനക്ക്,, ( IMCH) ഡോ:മിനി

💊ചെസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ,(ശ്വാസകോശ സംബസം) ഡോ: കെ.പി, സൂരജ്

💊ഇംഹാൻസ്, ഡോ: കൃഷ്ണകുമാർ
 
💊ദന്ത രോഗവിഭാഗം

💊ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ഡോ: സൂരജ് രാജഗോപാൽ

💊കാർഡിയോളജി, (കുട്ടികൾIMCH )

💊ഗൈനക്ക് ഓങ്കോളജി (iMCH)

💊ടി.ബി ക്ലിനിക്ക്,ചെസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ

💊ഡയബറ്റിക് ക്ലിനിക്ക്,(ഒ.പി,73)

💊ഇ എം ജി, ക്ലിനിക്ക് ( PMR )

💊അലർജിക്ലിനിക്ക്, ചെസ്സ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ

💊പ്രിവൻ്റിവ് ക്ലിനിക്ക് (ഒ.പി 60) ഡോ ഷീലമാത്യു   
             
💊ലഹരിവിമുക്ത ക്ലിനിക്ക്, (ഒ.പി.68)

💊മാനസികാരോഗ്യ ക്ലിനിക്ക് (ഗൈനക്, iMCH)

💊പീഡിയാട്രിക് ഡെർമെറ്റോളജി,(ഒ.പി 70)

💊ജനിറ്റിക്ക്സ് ഒപി (iM CH) കുട്ടികൾ :

💊ന്യുക്ലിയർ മെഡിസിൻ

💊സ്പോട്സ് മെഡിസിൻ (PMR)

💊ലോക്കൽ ഒ.പി,, (59)

*NB, ഒ.പി ടിക്കറ്റുകൾക്ക് റഫറൻസ് ലറ്റർ നിർബന്ധം*

Post a Comment

Previous Post Next Post