ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് തത്സമയ റേഡിയോ സ്‌റ്റേഷനുകൾ ശ്രവിക്കാൻ ഈ ആപ്പ് മതി.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് തത്സമയ റേഡിയോ സ്‌റ്റേഷനുകൾ ശ്രവിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന ആപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴും പലരും റേഡിയോ ആസ്വദിക്കാറുണ്ട്, അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ആപ്പിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.

ഈ ആപ്പിൽ കാണിക്കുന്ന എല്ലാ പച്ച കുത്തുകളും ഒരു നഗരത്തെയോ പട്ടണത്തെയോ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ആ നഗരത്തിൽ നിന്ന് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന റേഡിയോ സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.

 എല്ലാ ദിവസവും പുതിയ സ്റ്റേഷനുകൾ ചേർക്കുകയും ഇനി പ്രവർത്തിക്കാത്തവ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്പ് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും.

About This App

Listen to thousands of live radio stations world wide by rotating the globe.

Welcome to the one and only official version of Radio Garden!

Radio Garden allows you to listen to thousands of live radio stations world wide by rotating the globe.

Every green dot represents a city or town. Tap on it to tune into the radio stations broadcasting from that city.

By adding new stations every day and updating ones that no longer work, we hope to give you a smooth international radio listening experience.

Save your favourite stations for later listening.

Don't worry: the radio will keep playing, even if your phone goes to sleep.

More features coming soon.

ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഭാഷകളിലെ റേഡിയോകൾ ആണോ വേണ്ടത്.

About This App
We provide to the full list of indian radios. so you can tune radio and listen

Listen to the best bollywood, tamil, hindi, telugu, punjabi, malayalam, gurbani and kannada radio stations for free !  

All major Radio All Indian stations ready for you to enjoy music and much more. 

We provide to the full list of indian radios.so you can tune radio from your mobile and listen.

Radio All Indian you can listen to the best FM radio stations and follow your favorite shows and podcasts for free. 
You can choose amongst sports, news, music, and more.


🇮🇳 Our Radio stations:

▪80+ Tamil FM Radios

▪100+ Hindi FM Radios

▪150+ Malayalam Radios

▪50+ Punjabi Radios

▪40+ Telugu Radios

▪30+ Kannada Radios

▪30+ Marathi Radios

▪10+ Sports Radios 

and many more online radio stations. AM 
FM radios live, free app for Android that allows you to hear the best Indian FM stations just from your mobile.

ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Post a Comment

Previous Post Next Post