ആധാർ കാർഡിലെ പേര്, ജനനത്തീയതി, വിലാസം എന്നിവ വീട്ടിലിരുന്ന് മാറ്റാം... ഈ എളുപ്പവഴി പഠിക്കൂ...

 

വീട്ടിൽ ഇരുന്നു പേര്, ജനനത്തീയതി, വിലാസം എന്നിവയിൽ എങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താമെന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് മനസിലാക്കാം. മാറ്റത്തിനായി നിങ്ങൾ ആധാർ കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കേണ്ടതില്ല. മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

ചെറിയ സർക്കാർ ജോലികൾക്കോ, സ്വകാര്യ ജോലികൾക്കോ എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന രേഖയാണ് ആധാർ കാർഡ് എന്ന് നമുക്കെല്ലാം നന്നായി അറിയാം. സിം കാർഡ് എടുക്കുന്നതുൾപ്പെടെ പല പ്രധാന ജോലികൾക്കും ആധാർ കാർഡ് ആവശ്യമാണ്. ആധാർ കാർഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ പലപ്പോഴും പേര്, ജനനത്തീയതി അല്ലെങ്കിൽ വിലാസം എന്നിവയിൽ തെറ്റ് വരുത്തുന്നു, തുടർന്ന് തെറ്റായ വിശദാംശങ്ങൾ മാത്രമേ അച്ചടിക്കുകയുള്ളൂ... എന്നാൽ ആധാർ സെന്ററിൽ പോകാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ തെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്താം, അതെ വീട്ടിലിരുന്ന്.

ആധാറിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ആധാർ അപ്‌ഡേറ്റിനായി, നിങ്ങൾക്ക് ആധാറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കണം, കാരണം നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നമ്പറിൽ പ്രാമാണീകരണത്തിനായി OTP ലഭിക്കുന്നു.

ആധാർ കാർഡിലെ വിലാസം, പേര്, തീയതി എന്നിവ എങ്ങനെ മാറ്റാം

  • 1) നിങ്ങൾക്കും ആധാർ കാർഡിലെ ഈ തെറ്റുകൾ തിരുത്തണമെങ്കിൽ, ഇതിനായി നിങ്ങൾ Aadhaar Self Service Update Portal

അതിനായി ഇവിടെ നൽകിയ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക : https://ssup.uidai.gov.in/ssup/

  • 2) നിങ്ങൾ ആധാർ സെൽഫ് സർവീസ് അപ്‌ഡേറ്റ് പോർട്ടൽ തുറന്നാലുടൻ, Proceed to Update Aadhaar എന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ കാണും, അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക, ആധാർ കാർഡ് നമ്പർ നൽകി ക്യാപ്‌ചർ ചെയ്‌ത ശേഷം, നിങ്ങൾ OTP നൽകി ലോഗിൻ ചെയ്യണം.
  • 3) ഇതിനുശേഷം, Date of Birth, Name, Address, ലിംഗഭേദം എന്നിവ Update Demographics Data യിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഓപ്‌ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് താഴെയുള്ള ആധാർ Proceed To Update Aadhaar എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • 4) നിങ്ങൾക്ക് പേരിൽ ചെറിയ തിരുത്തലുകൾ മാത്രമേ വരുത്താൻ കഴിയൂ, ഇതിനായി നിങ്ങൾ പ്രസക്തമായ രേഖകൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ലിംഗഭേദത്തിന് രേഖകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല, ജനനത്തീയതിക്ക് രേഖകൾ ആവശ്യമാണ്, വിലാസം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ ആവശ്യമാണ്.
  • 5) ഡോക്യുമെന്റുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുകയും ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ശരിയായി പൂരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഡോക്യുമെന്റുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത് എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പരിശോധിച്ച ശേഷം സബ്‌മിറ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തുക, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് URN നമ്പർ ലഭിക്കും, അത് എവിടെയെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം, കാരണം നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ആധാറിൽ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കാനോ അതിലും കൂടുതലോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകും.

ഇതിന് എത്രമാത്രം ചെലവാകും

ഓരോ അപ്‌ഡേറ്റിനും, ഉപയോക്താവ് 50 രൂപ നൽകേണ്ടിവരും, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമയം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും, എന്നാൽ ഓരോ അപ്‌ഡേറ്റിനും വ്യത്യസ്ത നിരക്ക് ഈടാക്കും.

Aadhaar Self Service Update Portal സന്ദർശിക്കാനായി ഇവിടെ നൽകിയ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക : https://ssup.uidai.gov.in/ssup/

Post a Comment

Previous Post Next Post