കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി നാളത്തെ ( O5/03/2022 - ശനി ) ഒ.പി വിവരങ്ങളും പ്രധാന ഡോക്ടർമാരും
🚨മെഡിസിൻ വിഭാഗം , ഡോ. പ്രവീൺ 

🚨സർജറി വിഭാഗം, ഡോ. സി.രമേശൻ

🚨ഓർത്തോ വിഭാഗം, ഡോ. കുമാരൻ ചെട്ട്യാർ

🚨ഇ.എൻ.ടി, ഡോ. കെ.എം സുരേന്ദ്രൻ

🚨സൈക്യാട്രി വിഭാഗം, ഡോ. പ്രഭാവതി

🚨ഡർമ്മറ്റോളജി, ഡോ. ഇ.എൻ ലത്തീഫ് 

🚨ഒഫ്ത്താൽമോളജി, ഡോ.രജ്ഞിനി

🚨ഓങ്കോളജി, TCC ഡോ. കുഞ്ഞാലൻകുട്ടി

🚨നെഫ്രാളജി, ഡോ.ജയകുമാർ 

🚨ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ, ഡോ.ശ്രീദേവി

🚨യൂറോളജി എ.ടി രാജീവ്

🚨ന്യൂട്രിഷൻ ക്ലിനിക്ക് (സൂപ്പർ G17)

🚨കോസ്മറ്റിക്ക് സർജറി, ഡോ. ഷീജരാജൻ

🚨 തലവേദന ക്ലിനിക്ക് (സൂപ്പർ G 4)

🚨പീഡിയാട്രിക് മെഡിസിൻ, ഡോ. ഗീത 

 🚨പീഡിയാട്രിക് സർജറി, 
ഡോ.ശ്രീകുമാർ

🚨ഗൈനക്ക്, ഡോ.സജ്ലവിമൽരാജ്

🚨വന്ധ്യത ക്ലിനിക്ക് iMCH, ഡോ. ശീതൾ

🚨ചെസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ, ഡോ.ആനന്ദൻ

🚨ഇംഹാൻസ്, ഡോ.കൃഷ്ണകുമാർ

 🚨ദന്തരോഗ വിഭാഗം

🚨ഹെഡ് ഇഞ്ച്വറി ( സൂപ്പർ G10 )

🚨ന്യൂട്രിഷൻ ക്ലിനിക്ക് (കുട്ടികൾ)
 
🚨ഹെമറ്റോളജി, ഓങ്കോളജി
 ( IMCH ) ഡോ. ശീതൾ

🚨ടി.ബി ക്ലിനിക്ക്, ചെസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ

🚨ജീറിയാട്രിക്ക് ക്ലിനിക്ക്,

 🚨സ്പോട്സ് സർജറി (78 ഓർത്തോ വിഭാഗം)

🚨ഇ.എം.ജി ക്ലിനിക്ക്, 

🚨പീഡിയാട്രിക് ഡെർമെറ്റോളജി(OP,70)

🚨ചൈൽഡ് ഗൈഡൻസ്, ഒപി 68

 🚨 പ്രിവൻ്റിവ് ക്ലിനിക്ക്, ഡോ.ഷീല മാത്യു

 🚨 ഗൈനക്ക് ഓങ്കോളജി (iMCH)

🚨ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ,

🚨ഹാൻ്റ് സർജറി ക്ലിനിക്ക് ഒ.പി.64

🚨ലോക്കൽ ഒ.പി (59)

 ( ഒ.പി ടിക്കറ്റിന് റഫറൻസ് ലെറ്റർ നിർബന്ധം )

Post a Comment

Previous Post Next Post