നഷ്ടപ്പെട്ട മൊബൈൽ, ലാപ്ടോപ്പ് തിരികെ ലഭിക്കാൻ ഈ മാർഗങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ... ഉറപ്പായും ലഭിക്കും...

 നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട്ഫോണും നഷ്ടപ്പെട്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ തിരികെ ലഭിക്കണോ? അതോ ഇതിലെ ഡാറ്റ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടോ? വിഷമിക്കേണ്ട..

 ഒരു സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ വേദന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇന്നത്തെ ലേഖനത്തിൽ, ഗൂഗിളിന്റെ സൗജന്യ ഫൈൻഡ് മൈ ഡിവൈസ് ആപ്പിനെക്കുറിച്ച് പറയാം...

 എന്താണ് Find My Device ?

 ഗൂഗിൾ മാപ്‌സ് ഉപയോഗിച്ച് ഫോണുകൾ, ടാബ്‌ലെറ്റുകൾ, വാച്ചുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള Android ഉപകരണങ്ങൾ നഷ്‌ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ സഹായത്തോടെ എളുപ്പത്തിൽ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന Google-ൽ നിന്നുള്ള ഒരു സേവന അപ്ലിക്കേഷനാണ് Find My Device.

About This App

Find, ring, lock and erase any lost Android device

Find My Device helps you locate your lost Android and lock it until you get it back.

Features
See your phone, tablet or watch on a map. If current location isn’t available, you’ll see the last known location.

Use indoor maps to help you to find your device in airports, shopping centres or other large buildings

Navigate to your device with Google Maps by tapping the device location and then the Maps icon

Play a sound at full volume, even if your device is on silent

Erase the device or lock it with a custom message and contact number on lock screen

See network and battery status

See hardware details

Permissions Notice
• Location: Needed to show your device’s current location on the map
• Contacts: Needed to access the email address associated with your Google Account

Find My Device is part of Google Play Protect

 ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Post a Comment

Previous Post Next Post