പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി സന്തോഷം പങ്കിടാൻ ഈദ് ആശംസ വാട്സ്ആപ്പ് സ്റ്റിക്കറുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്കായി ഒരു നല്ല ആപ്പ്

നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും പങ്കിടാൻ കഴിയുന്ന ഈദ് ആശംസ സ്റ്റിക്കറുകൾക്കായുള്ള നല്ല ശേഖരണങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക്‌ ഈ ആപ്പ് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാകും.

 ഈദ്, ഹാപ്പി ഈദ്, ഈദ് മുബാറക് എന്നിങ്ങനെയുള്ള, വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ചേർക്കേണ്ട സ്റ്റിക്കറുകൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

About This App

Beautiful Eid Mubarak Stickers For You And Your Family

In This Stickers Pack We Have Added New Animated Splash Screen Which Looks Beautiful.
We Have Added More Than 100+ Stickers Just Stay At Home At This Eid And Send Greetings To Friend , Family And Love Through Our Stickers Pack

 ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Post a Comment

Previous Post Next Post