എന്യൂമറേറ്റർ കൂടിക്കാഴ്ച: താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

കൽപറ്റ: പട്ടികവർഗക്കാരുടെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യം വച്ച് ആവിഷ്കരിച്ച മൈക്രോപ്ലാൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ […]

എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം: ഡിസംബർ 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

Posted By Ranjima KR Posted On

പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങളിൽപ്പെട്ട (OBC) ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർവ്വീസിലും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജോലി […]

പൂതാടി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ജോലി ഒഴിവ്

Posted By Ranjima KR Posted On

പൂതാടി കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന ആർദ്രം പദ്ധതിപ്രകാരം ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യനെ […]

കൊല്ലം കേന്ദ്രീയവിദ്യാലയത്തില്‍ വോക്ക് ഇന്‍ ഇന്റര്‍വ്യൂ

Posted By Ranjima KR Posted On

കൊല്ലം: കൊല്ലം കേന്ദ്രീയവിദ്യാലയത്തില്‍ യോഗ ടീച്ചര്‍, സ്‌പോര്‍ട്‌സ് പരിശീലകന്‍, സ്‌പെഷ്യല്‍ എജ്യുക്കേറ്റര്‍, സ്‌കൂള്‍ […]

പനമരം സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ താൽക്കാലിക നിയമനം: അഭിമുഖം മറ്റന്നാൾ

Posted By Ranjima KR Posted On

പനമരം: സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിൽ ഡയാലിസിസ് ടെക്‌നിഷ്യൻ, ഡയാലിസിസ് സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് […]

വയനാട് ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പുകളും തൊഴിലവസരങ്ങളും

Posted By Ranjima KR Posted On

തൊഴിലധിഷ്ഠിത, പ്രവൃത്തിപര, സാങ്കേതിക കോഴ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിമുക്ത ഭടൻമാരുടെ ആശ്രിതർക്ക് പ്രഫഷനൽ കോഴ്സ് […]