വാട്സാപ്പിൽ പുതിയൊരു മാറ്റമുണ്ട്:  എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ?

Posted By Ranjima KR Posted On

പുതിയ പ്രത്യേകതകളാണ് വാട്സാപ്പ് ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വന്ന പുതിയ […]

ദീപങ്ങളുടെ ഉത്സവമായ ദീപാവലി: തിന്മയ്ക്കുമേൽ നന്മയുടെ വിജയം, ഐതിഹ്യം ഇങ്ങനെയാണ്

Posted By Ranjima KR Posted On

ഇന്ന് ദീപങ്ങളുടെ ഉത്സവമാണ് ദീപാവലി…തിന്മയുടെ മേൽ നന്മയുടെ വിജയത്തെ ആഘോഷിക്കുന്ന  ദീപാവലി. തുലാമാസത്തിലെ […]

ഓണ നാളുകളിലെ  ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് നയൻതാരയും വിഘ്നേശും  

Posted By Ranjima KR Posted On

കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊപ്പം സദ്യ കഴിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് തെന്നിന്ത്യൻ സൂപ്പർ താരം […]