Posted By Ranjima KR Posted On

തുമ്പയും മുക്കുറ്റിയും മാഞ്ഞെങ്കിലും ഓർമ്മയുടെ ഓണത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് ഇന്നുമുണ്ടൊരു പഴമയുടെ മണം

ഇന്ന് തിരുവോണം. ജാതിമത ഭേദമെന്യേ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒന്നിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്ന സുദിനം. ഓണം […]

Read More